نوشته های از تاريخ 2019-02-06

آشنایی کامل با نحوه طراحی سوال امتحانی در سامانه

سامانه ای-برگه محیط هوشمندی برای دسته بندی سوالات و افزودن سوالات مناسب به منظور بهره گیری از آن توسط معلمین عزیز و دانش آموزان گرامی طراحی شده است. بدین منظور لازم است که سوالات وارد شده به پایگاه داده سامانه یک دست و با روال یکسان وارد شوند. این امر بدین منظور مهم است که موقع طراحی آزمون ساختار سوالات یکنواخت و مانند هم گردد تا برای آزمونگیر و آزمون دهنده خوانا باشد.

به منظور درک بهتر و آشنایی با نحوه طراحی سوال امتحانی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود نکات مهم و ضروری طراحی سوال